Domiporta: heldere data woningmarkt

De Woningmakers staan voor een totaalaanpak, gebaseerd op goede data. Wij verzamelen dagelijks actuele gemeentelijke woningdata, dat wij verrijken met data uit de markt. Zo ontstaat een centraal, eenduidig overzicht van de stand van zaken, de basis van goed beleid, in de vorm van ons online platform Domiporta. 

Monitoring
Basis voor regie is kennis. Welke plannen zijn in voorbereiding en hoe ver zijn ze? Welke aantallen woningen zijn daar mee gemoeid? Is dat huur of koop, gestapeld of grondgebonden, welke prijscategorie? Zijn er nog belemmeringen die eerst moeten worden opgeruimd voordat er gebouwd kan worden? Hoe is de planning? De Woningmakers willen zicht hebben op deze aspecten en op basis hiervan periodiek bouwafspraken maken met gemeenten en provincie. De Woningmakers actualiseren deze gegevens regelmatig in de planmonitor.

Domiporta
De Woningmakers hebben de online tool Domiporta ontwikkeld, waarmee gemeente en ontwikkelende partijen zelf hun data kunnen invoeren en/of wijzigen. Zo ontstaat er een realtime inzicht in de stand van zaken als het gaat om woningbouw. Dus: actuele gegevens over woningbouwplannen, aantallen, fasering of belemmeringen om te gaan bouwen.

Regelmatig worden deze data geactualiseerd. En met deze data kunnen de Woningmakers de plancapaciteit analyseren en samen met gemeente Arnhem en de marktpartijen regelmatig het gesprek aangaan. Doel is om met het juiste inzicht een realistische planning te kunnen creëren, met een gelijkmatige en betrouwbare productie door de jaren heen.

 

© Woningmakers Arnhem | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital