Domiportal: dé woningbouwmonitor sinds 2017

De Woningmakers staan voor een totaalaanpak, gebaseerd op goede data. Wij verzamelen dagelijks actuele gemeentelijke woningdata, dat wij verrijken met data uit de markt. Zo ontstaat een centraal, eenduidig overzicht van de stand van zaken, de basis van goed beleid, in de vorm van onze woningbouwmonitor Domiportal.

Monitoring
Basis voor regie is kennis. Welke plannen zijn in voorbereiding en hoe ver zijn ze? Welke aantallen woningen zijn daar mee gemoeid? Is dat huur of koop, gestapeld of grondgebonden, welke prijscategorie? Zijn er nog belemmeringen die eerst moeten worden opgeruimd voordat er gebouwd kan worden? Hoe is de planning? De Woningmakers willen zicht hebben op deze aspecten en op basis hiervan periodiek bouwafspraken kunnen maken met gemeenten en provincie.

Realtime inzicht
De Woningmakers hebben in 2017 de woningbouwmonitor Domiportal ontwikkeld, waarmee gemeente en ontwikkelende partijen zelf hun data kunnen invoeren en/of wijzigen. Zo ontstaat er een realtime inzicht in de stand van zaken als het gaat om woningbouw. Dus: actuele gegevens over woningbouwplannen, aantallen, fasering of belemmeringen om te gaan bouwen.

Zo kun je de plancapaciteit analyseren en kan de gemeente Arnhem regelmatig met de marktpartijen het gesprek aangaan in de vorm van versnellingstafels.

Meer weten hierover?

 

© Woningmakers Arnhem | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital