Over versnelling woningbouw

De krapte op de woningmarkt neemt nog steeds toe, steeds meer mensen vinden geen gepaste plek om te wonen. Wat kunnen we hieraan doen? Woningen worden alleen gebouwd als gemeenten hiervoor goedkeuring geven en als marktpartijen bouwen. Woningen bouwen is dus een ultieme samenwerkingsopgave voor gemeente en marktpartijen.

Woningbouw platform Arnhem is een initiatief van de gemeente Arnhem: een platform van gemeente, woningcorporaties en marktpartijen als ontwikkelaars, aannemers en makelaars om de samenwerking te organiseren, en deze samenwerking op inhoud zo goed mogelijk te laten plaatsvinden. Want de woningbouwopgave van de gemeente Arnhem als onderdeel van de regio Arnhem-Nijmegen is ongekend groot.

Stadsakkoord
Een versnelling van de productie is nodig om voor de korte termijn (2025) in te kunnen spelen op de acute woningvraag. Bovendien moet er ook voor de langere termijn voldoende voorraad aan bouwplannen zijn. In het Stadsakkoord Arnhem hebben ruime 25 ontwikkelende partijen en de gemeente langjarige afspraken over deze samenwerking gemaakt.

De rol van Woningbouw platform Arnhem en Domiportal
Woningmakers Nederland organiseert deze samenwerking in diverse steden in Nederland en geven vorm & inhoud aan dit platform van de gemeente Arnhem en marktpartijen om de onderlinge samenwerking en afstemming zo optimaal mogelijk te maken. De basis voor een goed gesprek is de meest recente data die wordt ingebracht door álle betrokken partijen in woningbouwmonitor Domiportal. Hiermee wordt een eenduidig inzicht gecreëerd voor wat betreft woningbouwproductie, tempo en typologie in het licht van de actuele marktsituatie. Het platform vormt een uitwisselingsplaats waar elementen die verstorend werken op het bouwproces bespreekbaar kunnen worden gemaakt.

Alles begin met samenwerking
Woningbouw platform Arnhem is in 2021 opgestart. Zo wordt samengewerkt om de bouw van de gewenste woningen te realiseren en daar waar mogelijk te versnellen door te ontdekken waar de schoen knelt, en welke oplossingen er met elkaar gevonden kunnen worden.

Samen werken aan versnelling!

Het platform Woningbouw Versnelling Arnhem wil een zo efficiënt mogelijke versnelling van de woningbouw realiseren. Heb je een concrete bouwpositie in Arnhem en wil je als bedrijf of organisatie ook direct bijdragen aan de versnelling van de woningbouw in de regio Arnhem?

Neem dan contact met ons op. Je betrokkenheid wordt bijzonder op prijs gesteld, want alleen sámen kunnen we dit probleem oplossen!

Stuur een bericht en wij nemen snel contact met je op!

Versnelling woningbouw in Nederland met de Woningmakers

De Woningmakers beogen een zo doelmatig mogelijke versnelling van de woningbouw in Nederland te realiseren. Zij organiseren het onderling overleg tussen gemeente en marktpartijen in een stad/regio, en de afstemming met provincie en het rijk.

De Woningmakers staan voor een totaalaanpak, gebaseerd op goede data, met een praktische vertaling naar het bouwproces en respect voor elkaars rol.

Het concept Woningmakers is voor elke gemeente of regio realiseerbaar. Is dit interessant? Neem contact op met Martin Bosch voor een verkennend gesprek.

Stuur een bericht en wij nemen snel contact met je op!

© Woningmakers Arnhem | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital