Woningmakers Nederand en NEPROM verzorgen voor BZK inhoud Bijlage Reality-check

Op verzoek van BZK hebben Martin Bosch van Woningmakers Nederland, Jos Feijtel van het Experteam en Margriet Schepman van de Neprom inhoud gegeven aan een Bijlage voor de ‘Reality check Woningbouwprogramma 2022-2030’. Het heeft geleid tot een overzichtelijk stuk van slechts drie A4-tjes dat als leidraad kan dienen voor de opgave waarvoor provincies en gemeenten zich gesteld zien.

Het Ministerie van BZK heeft alle provincies namelijk gevraagd in de periode van 1 juni tot 1 oktober 2022 een reality-check te doen op het provinciaal bod (zie hoofddocument Ministerie van BZK). Neprom en Woningmakers NL geven in de Bijlage aan hoe zo’n check onder regie van de provincie door de gemeenten plaats kan vinden. Dit op basis van ervaringen van regio’s en gemeenten die de afgelopen jaren met de Woningmakers systematiek werkten (regio’s Alkmaar, West-Friesland en Drechtsteden, en de gemeenten Arnhem, Deventer en Altena).

Om structureel de woningbouwbehoefte te ondersteunen leert de ervaring dat een publiek-private monitor (zoals Domiporta van Woningmakers Nederland) en dialoog met de marktpartijen over de planlijsten behulpzaam is. Dit (lange termijn) proces wordt niet omschreven in deze handleiding.

De betreffende documenten vind je hier.

Meest gelezen

© Woningmakers Arnhem | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital