‘We willen als gemeente Arnhem altijd bereikbaar zijn voor goede ideeën.’

1 december 2021

Uitnodiging tot samenwerking wordt vastgelegd in Stadsakkoord

Natuurlijk: ook Arnhem heeft enorme ambities om de woningnood op te lossen. En jawel: er leek na de vorige crisis lange tijd onvoldoende te gebeuren, maar dat is nu anders. ‘Met de Woningmakers willen we de samenwerking met de woningcorporaties en marktpartijen verbeteren, zodat we elkaar beter vinden om die complexe eerste fase beter vorm te geven. We hebben elkaar écht nodig,’ zegt Nanja Oliemans, bestuursadviseur gebiedsontwikkeling van de gemeente Arnhem.

Nanja Oliemans is van origine landschapsarchitect, maar houdt zich sinds enige jaren vooral bezig met gebiedsontwikkeling. ‘Dit gebeurt vooral aan de voorkant, voor wat we noemen: de 0-fase, in feite: de kaderstellende fase. Het gaat over: onder welke ruimtelijke, programmatische en financiële voorwaarden willen we hier een ontwikkeling realiseren? Hoe hoog, hoe intensief en welke dichtheid past op de locatie? Welk programma is aanvullend op de omgeving? En hoe kan de ontwikkeling van meerwaarde zijn voor de omwonenden? Ik heb hier een opdracht gevende rol binnen de organisatie en adviseer hierover aan het gemeentebestuur. Ik zet de juiste partijen bij elkaar, vaak eerst binnen de gemeente en vervolgens kunnen we afspraken maken om tot ontwikkeling te komen.

Gemeenteraad en Stadsakkoord
‘We hebben in de regio Arnhem-Nijmegen de opgave om 60.000 woningen te bouwen waarvan 14.000 in Arnhem. Een uitdaging, omdat Arnhem tegen de grenzen aanloopt, met een Natura 2000-gebied in het noorden en een gemeentegrens in het zuiden. Het maakt dat we nadrukkelijker de markt uit nodigen om met ons de ontwikkelmogelijkheden te verkennen.

Wij begrijpen: dit kunnen we echt niet alleen. Corporaties vinden dat ook, en ook de markt staat er voor open om dit samen met de gemeente op te pakken.’

Stadsakkoord
‘Dit is in feite de basis van het Stadsakkoord, goed om op te merken dat de gemeenteraad zelf het initiatief nam tot deze gedachte, om samen met de markt tot een convenant te komen: goede afspraken voor samenwerking om de woningbehoefte in Arnhem aan te pakken in de vorm van een Stadsakkoord.’

‘Lange tijd was er in Arnhem geen noodzaak om grote aantallen woningbouw toe te voegen, de prognose was dat Arnhem minimaal zou groeien. Enkele jaren geleden, met de enorme groei in de randstad en de problemen daar, groeide het besef in Arnhem dat het roer om moest. Arnhem blijkt, met Nijmegen, een fijn woon en werkgebied. Met de oprichting van de Groene Metropoolregio, waarin Arnhem, Nijmegen en Foodvalley de krachten bundelen, kan nog beter op deze groei worden ingespeeld. ’

Groene karakter
‘Door de ligging van Arnhem, met zijn heuvels, lage rivieren en natte poldergronden, is de woningbouwopgave complex. Oók omdat groen belangrijk is, want dit bepaalt in belangrijke mate de aantrekkingskracht en leefbaarheid van de stad. Als we binnenstedelijk gaan bouwen, wordt groen nóg belangrijker, juist om die leefbaarheid te behouden en versterken. Wij zien een basis in het vergroenen; dat bouwen en vergroenen samen gaat.’

Deze opgave moeten we sámen doen
‘Het opstarten van Woningmakers Arnhem betekent, wat mij betreft: een open deur, een heldere dialoog met de ontwikkelende partijen in deze regio, want we willen gewoon goed bereikbaar zijn als gemeente.’

‘Daarom: kom met ideeën, denk juist out of the box, vooral omdat we deze opgave samen moeten doen. Het probleem is complex, en we hebben alle gezamenlijke kracht nodig. Als gemeente hebben we ook alle vertrouwen en geloof om dit met elkaar te kunnen doen.’

 

 

Meest gelezen

© Woningmakers Arnhem | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital