Betrek de buurt bij uw bouwplan

16 juni 2022

Met de komst van de Omgevingswet (vermoedelijke ingangsdatum 1 januari 2023) wordt participatie belangrijker wanneer u (bouw)plannen maakt en vergunningen aanvraagt. De gemeente Arnhem heeft daarom een handreiking participatie voor ontwikkelaars, ondernemers, inwoners en ambtenaren ontwikkeld.

Participeren betekent: meedoen of deelnemen aan het maken van plannen. Door bezwaren, maar juist ook goede ideeën met de omwonenden en belanghebbenden te bespreken, worden plannen beter en is er meer kans op steun. De manier waarop de participatie heeft plaats gevonden, wordt onderdeel van de vergunningaanvraag.

Handreiking ‘Betrek uw buurt bij uw bouwplan’

De gemeente Arnhem vindt het belangrijk dat de omgeving op tijd betrokken wordt bij plannen en vergunningsaanvragen. Daarom heeft de gemeente een handreiking Participatie gemaakt. De handreiking wijst plannenmakers en vergunningsaanvragers erop dat ze met omwonenden het gesprek moeten aangaan. De handreiking bevat een tool waarmee een initiatiefnemer van een plan kan bekijken wat het effect van zijn project op de omgeving is en hoeveel participatie daarbij wenselijk is.

Nu al aan de slag

Wethouder Cathelijne Bouwkamp wacht niet met de handreiking tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet: ‘We hebben de Omgevingswet niet nodig om serieus werk te maken van participatie.  Laten we dus vooral snel met de handreiking aan de slag gaan. Zo kunnen we nu al werken  met de handreiking en aanvullen als dat nodig is op basis van ervaringen van inwoners, ontwikkelaars en ondernemers’.

Meer informatie

De handreiking is te vinden op de website van de gemeente Arnhem op  www.arnhem.nl/omgevingswet/participatie. Op arnhem.nl vindt u naast de handreiking ook de meest gestelde vragen over de handreiking.

 

 

Meest gelezen

© Woningmakers Arnhem | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital