Samenwerking belangrijk. Bouwberaad nóg belangrijker!

16 juni 2022

Op 7 juli treffen alle Bouwberaadleden uit Arnhem elkaar voor het derde Bouwberaad. Het is de eerste bijeenkomst na het ondertekenen van het Stadsakkoord op 24 februari 2022. Een datum die memorabel is geworden bij iedereen om hele andere redenen. De gevolgen van de inval in de Oekraïne zijn groot en hebben de al buitengewoon lastige woningbouwopgave verder gecompliceerd. De behoefte aan woningen is ondertussen alleen maar toegenomen en de stijgende bouwkosten maken de realisatie van plannen alleen maar moeilijker.

Gezien deze sociaal-maatschappelijke en economische situatie klinkt het misschien raar om nog steeds te praten over het versnellen van de woningbouw. Toch is dat nog steeds de opgave, want we moeten er alles aan doen om het tempo er in te houden. Immers: de noodzaak stijgt en het principe dat voor het realiseren van de woningbouwopgave een publiek-private samenwerking tussen partijen een vereiste is, blijft overeind. En omdat samenwerking versnelling brengt, praten we nog steeds over het versnellen van de woningbouw en kijken we dus uit naar het volgende Bouwberaad.

Is Domiporta up-to-date?
Ter voorbereiding van 7 juli hebben we een analyse gemaakt van de huidige plannen en projecten die in Domiporta staan. Het resultaat hiervan delen we tijdens de bijeenkomst. Aan alle deelnemers van het Bouwberaad wordt gevraagd om vooraf kritisch te kijken naar de eigen planinformatie die nu in Domiporta staat. Staan alle plannen er in? Klopt het beoogde realisatiejaar nog? Is het aantal woningen goed ingevuld?! Specifieke aandacht vragen we voor het invullen van de woningtypes en prijscategorieën.

Coalitieakkoord
Inmiddels is ook het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Op deze site is hier een stukje over opgenomen met een verwijzing naar de volledige tekst. Tijdens het Bouwberaad gaan we dieper in op de impact van dit akkoord voor de ontwikkelprojecten en is er ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Beleid dat werkt
Een derde programma-onderdeel van het Bouwberaad is het thema ‘Beleid dat werkt’. In het Stadsakkoord is afgesproken dat de betrokken partijen zich samen inzetten voor “beleid dat werkt’. Tijdens het Bouwberaad zullen we bespreken over hoé om te gaan met de onbedoelde impact van beleid en wat een veranderende context kan betekenen voor de effectiviteit van beleid. Hoe houden we elkaar hier scherp op zodat beleid blijft werken?

Tenslotte is er natuurlijk weer alle gelegenheid om elkaar te spreken en de laatste stand van zaken over diverse thema’s met elkaar te delen en de samenwerking te bevorderen.

Namens de gemeente Arnhem en de aangesloten marktpartijen,

Leontine de Koning,
programma manager Woningmakers

NB | Ook aansluiten bij Woningbouw Versnelling Arnhem? Kijk hier.

Meest gelezen

© Woningmakers Arnhem | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital