Stadsakkoord gemeente/marktpartijen wordt getekend tijdens symposium

22 november 2021

In de zomer van 2020 heeft de gemeenteraad van Arnhem het Plan van Aanpak Woningbouwontwikkeling vastgesteld. Onderdeel van de aanpak is de totstandkoming van een Stadsakkoord met ontwikkelende partijen. Hiermee wordt gericht ingezet op een versnelling van de woningbouw, waarmee wordt bijgedragen aan een inclusieve en leefbare stad.

Een versnelling van de productie is nodig om voor de korte termijn (2025) in te kunnen spelen op de acute woningvraag. Daarnaast is het zaak om ook voor de langere termijn voldoende planvoorraad toe te voegen. Om de kwantitatieve en kwalitatieve afspraken behorende bij de woningbouwopgave te realiseren is het nodig om samen te werken als markt en overheid.

In het Stadsakkoord ligt de focus op het maken van afspraken om te komen tot de bouw van woningen vanuit het perspectief van wonen en leven, nu en in de toekomst. Het zijn afspraken over de samenwerking op inhoud en relatie tussen markt en overheid. In opmaat naar de ondertekening van het Stadsakkoord worden zoveel mogelijk partijen betrokken bij de totstandkoming van de afspraken.

De ambitie is dat alle Bouwberaad-leden samen met de gemeente Arnhem deze samenwerkingsafspraken gaan ondertekenen. Ter gelegenheid van de ondertekening wordt een symposium georganiseerd in februari van het volgend jaar. Het precieze programma en de datum volgt.

 

 

 

 

Meest gelezen

© Woningmakers Arnhem | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital