Eerste Bouwberaad Arnhem een feit!

8 september 2021

De woningbouwopgave van de gemeente Arnhem als onderdeel van de regio Arnhem-Nijmegen is ongekend groot. En de gemeente Arnhem heeft ingezet op het actief begeleiden en ondersteunen van het versnellingsproces. Voor de begeleiding hiervan zijn de Woningmakers in de persoon van Leontine de Koning en Martin Bosch van Woningmakers NL ingezet.

Om de versnelling van de woningbouw in Arnhem te bereiken krijgen alle partijen die nodig zijn in het bouwtraject een plek in de versnellingsopgave (deelname Bouwberaad). Dit zijn naast de gemeente, de ontwikkelende partijen (projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties). Met al deze partijen wordt aan de hand van een publiek-private planmonitor (Domiporta)het gesprek aangegaan over de productie en wat er nodig is om de woningbouw vooruit te helpen. Het bouwberaad komt twee keer per jaar bijeen en 8 september 2021 was het eerste Bouwberaad Arnhem.

Ter voorbereiding op de bijeenkomst waren alle ontwikkelaars benaderd met de vraag of zij projectinformatie wilde delen binnen het online platform Domiporta. Met behulp van deze database krijgt de regio een goed beeld van de werkelijke omvang en planning van de nieuwbouw, de verschillende ontwikkelingen en trends. Hierdoor is het mogelijk gerichter problemen aan te pakken en zo te versnellen.

Zo’n kleine 30 vertegenwoordigers van ontwikkelende partijen en de gemeente kwamen tijdens dit eerste Bouwberaad bijeen. Een unieke situatie om met nagenoeg alle actieve ontwikkelende partijen in Arnhem en de gemeente samen naar de totale woningbouwopgave te kijken. Duidelijk werd dat de kansen om versnelling te bereiken op dit moment vooral aan de voorkant van het bouwproces zitten, de kaderstellende fase. Een duidelijk beeld  waar we de komende periode gezamenlijk de schouders onder kunnen zetten om de kansen te verzilveren.

lk

Meest gelezen

© Woningmakers Arnhem | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital