Uitgesteld: Informatieve themabijeenkomst met de Raad

26 november 2021

Op woensdag 8 december was er een informatieve themabijeenkomst gepland, gericht op raadsleden over het ontwikkelen van en bouwen aan de Arnhemse woningbouwopgave. Een goed moment om met de raadsleden het gesprek aan te gaan over wat de mogelijkheden zijn om de woningbouw te versnellen. Wat is er nodig van de markt en de overheid om deze opgave te realiseren?

Helaas is deze bijeenkomst als gevolg van de corona-maatregelen uitgesteld. Een nieuwe datum wordt snel vastgesteld.


De bouw en versnellingsopgave is een samenwerking tussen alle betrokken partijen (publiek en privaat) op inhoud en relatie. Naast inhoudelijke kennis van het bouwproces is het (h)erkennen van elkaar en elkaars rol belangrijk om die samenwerking goed vorm te kunnen geven. Tijdens de informatieve themabijeenkomst is er ruimte om inhoudelijke expertise te delen en elkaar en elkaars positie beter te leren kennen.

Marktpartijen worden in gelegenheid gesteld om ervaringen over het ontwikkelen van en bouwen aan de Arnhemse woningbouwopgave te delen tijdens de verdiepende gesprekken. Een mooi moment bovendien om raadsleden te bevragen hoe zij de woningbouwopgave zien, wat hun verhaal daarbij is en hoe zij willen sturen op de opgave. Een avond om gezamenlijk te bepalen hoe gemeentebestuur en marktpartijen in Arnhem het verschil gaan maken en de geconstateerde woningbouwopgave gaan beslechten.

Meer informatie volgt.

Meest gelezen

© Woningmakers Arnhem | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital