‘In Arnhem gaan wij de woningkrapte samenwerkingsgericht te lijf.’

19 november 2021

Met de gemeente Arnhem werken de Woningmakers momenteel aan een Stadsakkoord: een Overeenkomst, maar vooral een werkwijze gebaseerd op het concept van de Woningmakers om gemeente en marktpartijen gezamenlijk te laten werken aan versnelling van de woningbouw.

Maarten Lenis is als strategisch bestuursadviseur Wonen nog niet zo lang aan het werk bij de gemeente Arnhem. Weliswaar is hij planoloog van origine en als zodanig lange tijd werkzaam geweest in Amersfoort en Venlo, maar de laatste jaren was hij Public Affairs-adviseur bij de concernstaf van de gemeente Venlo. Het maakt dat hij nu met een frisse blik de woningsituatie in Arnhem kan bezien.

We moeten écht aan het werk
‘Vertrouwen is voor mij de basis van een goede aanpak,’ zegt Maarten. ‘Dat is belangrijk. Er is momenteel in Arnhem veel bewustwording met betrekking tot de woningbouwopgave. Voor ons is belangrijk: wat is er écht aan de hand? We zien primair: de wachtlijsten voor sociale huur lopen ernstig op, zoals ook de behoefte aan goedkope koopwoningen. Hoé komen we tot versnelling in de woninbouw en hoe benutten we de bestaande voorraad beter? Hoe kunnen we tegelijkertijd via deze opgave het woon- en leefklimaat in de hele stad verbeteren? Het betekent: we moeten echt aan het werk, samen mét de markt. Ik heb er persoonlijk vertrouwen in.’

Het Stadsakkoord, dat in feite het draaiboek van de samenwerking vormt, is het concrete begin van die samenwerking. De gemeenteraad is zich heel bewust van de woningnood in haar gemeente en is begaan met de grote problemen die veel inwoners nu als zodanig ervaren. ‘Anderzijds zijn we ons ook bewust van de moeilijke balans tussen bouwen naar
behoefte en bouwen naar ambitie. Arnhem telt vijf kwetsbare wijken. Hier willen we graag diversiteit ontwikkelen als het om haar bewoners gaat. Het gaat over: kwaliteit toevoegen in wijken waar de kwaliteit juist onder druk staat. Een gezonde mix van mensen zorgt voor veerkracht en uiteindelijke een gezonde, leefbare wijk.’

Binnenstedelijk bouwen is het uitgangspunt
Het gaat over binnenstedelijk bouwen; buitenstedelijk bouwen is geen optie in Arnhem. ‘Wij denken de behoefte binnen de bestaande stad te kunnen opvangen. Toevoegen van programma in de stad moet samengaan met het toevoegen van kwaliteit, bijvoorbeeld door extra te investeren in de openbare ruimte, of door meer diverse woonmilieus in wijken te creëren.’

Datagestuurd handelen wordt belangrijk gevonden, gezien ook de opzet en inzet van de in eigen beheer ontwikkelde Woonmonitor die, na koppeling met Domiporta (data-platform Woningmakers), tot heldere en eenduidige inzichten moet leiden.


 

Leontine de Koning-Bruggeman en Martin Bosch staan namens de Woningmakers aan de lat voor de samenwerking met de gemeente Arnhem en de diverse ontwikkelende partijen en corporaties.

 

 

Meest gelezen

© Woningmakers Arnhem | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital