Ernstige stijging bouwkosten: er is geen ‘quick fix’ mogelijk.

30 april 2022

Diverse maatschappelijk economische ontwikkelingen in de wereld hebben op dit moment een directe invloed op de bouw- of renovatiekosten van woningen. Partijen die betrokken zijn bij de realisatie van woningen in Arnhem hebben zorg over tempo, realisatie en betaalbaarheid van woningen.

Bouwend Nederland ontvangt veel signalen van leden over leveringsproblemen en aanzienlijke prijsstijgingen van bouwmaterialen (met name staal, hout, maar ook pvc en isolatiemateriaal). De oorzaken zijn voor het merendeel terug te voeren op de oorlog in Oekraïne.

ABN Amro becijfert in februari dat bouwmaterialen het afgelopen jaar veel duurder zijn geworden. “Met name diverse metalen en producten van hout stegen sterk in prijs. De kosten voor houten verpakkingsmiddelen lagen in februari 62,2 procent hoger dan een jaar eerder, ijzer en staal stegen met 70,3 procent en gewalste producten van staal met 72 procent,” aldus ABN Amro.

Kopgroep organiseerde bouwkosten-sessie voor Stadsakkoord-leden 
Op 11 april is een verdiepingssessie Bouwkosten georganiseerd voor de Kopgroep leden Woningbouwversnelling Stadsakkoord Arnhem. De sessie heeft een gemeenschappelijk beeld van de problematiek en inzicht in het kostenverloop van het ontwikkelproces opgeleverd. Partijen hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de impact van de bouwkostenstijging op de realisatie van woningen te beheersen.

Uit de bouwkostensessie blijkt dat er geen ‘one quick fix’ is voor het probleem. Ieder plan vraagt maatwerk omdat de situatie in ieder plan verschillend is. Om beheersmaatregelen te treffen is tijd, aandacht, expertise, vertrouwen en ruimte om te exploreren nodig. Op basis van deze constatering is een lijst van te onderzoeken ideeën opgesteld die de komende periode wordt uitgewerkt.

Meest gelezen

© Woningmakers Arnhem | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital